Velkommen til Ehlers Advokatfirma

Vi yder advokatbistand til virksomheder, fonde og foreninger.

Vi arbejder bl.a. med:

  • Kontrakter
  • Ansættelsesforhold
  • Ledelse
  • Selskabsret
  • Retssager
  • Rådgivning
  • Forhandling
  • Bestyrelsesarbejde

Kvalitet
I vores advokatarbejde fokuserer vi på kvalitetssikring og kvalitetsudvikling. Vi bygger løbende vores rådgivning op om koncepter med det formål at skabe, sikre og forbedre vores kvalitet baseret på systematiske arbejdsmetoder til fordel for vores klienter.

Klarhed
Vi har fokus på afklaring af behov og ønsker både ved opstart og løbende i vores sagsbehandling. For os handler det om at give klienten det bedst mulige resultat, uanset om det indebærer retssag eller alternativ problemløsning.

Vi bestræber os på at give overslag på sagers resultat i procent (%) og ikke bare ord. Vi bestræber os på at oplyse om forventelige tab og gevinster.

Værdi og pris
Vores klienter har brug for afklaring, resultater og viden om risiko. Som advokatfirma er det vores mål at levere værdi og ikke tidsforbrug til vores klienter.

Hvor det er muligt, aftaler vi gerne alternative prisstrukturer f.eks. fast pris, resultatafhængig pris. Det vigtige for os er, at advokatens og klientens interesse i sagens løsning er fælles og ikke modstridende.