Vores rådgivning til fonde & selvejende institutioner

Vores rådgivning retter sig mod såvel erhvervsdrivende som ikke-erhvervsdrivende fonde og omfatter stiftelse, drift, fusion og opløsning af fonde.

Vi fører retssager for fonde, bistår med udformning af kontrakter og samarbejdsaftaler.

Ekspertisen omfatter:

• Vedtægter
• Forretningsorden
• Offentlig registrering
• Fuldmagter og Procura
• Direktørkontrakter

Vi afholder kurser og sparing vedrørende bestyrelses-/direktøransvar, bestyrelsesarbejde, direktørarbejde og ledelse.

Rådgivningen fokuserer på at skabe muligheder og handlekraft under hensyn til fondens regler, fondsretten samt dansk rets almindelige regler, herunder personlig økonomisk hæftelse, straffeansvar, erstatningsansvar, mv.