Velkommen til Ehlers Advokatfirma

Vores advokatvirksomhed er specialiseret i fonds- og andelsret. Vores primære virke har relation til ledelse, herunder organisationsudvikling, ledelsesrådgivning, strategiudvikling og implementering.

Vores erfaring med ledelsesrådgivning og bestyrelsesarbejde spænder bredt over virksomheder, fonde, selvejende institutioner, fagforeninger, foreninger og andelsselskaber.

Vores bistand rækker ud over den snævre jura og vi har indsigt i både samfundsforhold og erhvervsøkonomi.

Vores ledelsesfilosofi
For os handler ledelse om, at omskabe udfordringer til synergi, at bevæge fællesskaber via strategi, at hjælpe mennesker til at blomstre med deres individuelle styrker og at skabe varig værdi gennem udvikling og opbygning.