Vores rådgivning til NGO’er & foreninger

Vores rådgivning omfatter stiftelse, drift, fusion og opløsning af foreninger.

Vi fører retssager for foreninger, bistår med udformning af kontrakter og samarbejdsaftaler.

Ekspertisen omfatter:

  • Vedtægter
  • Medlemskab, medlemsret og eksklusion
  • Forretningsorden
  • Generalforsamlingsledelse (ordstyrer / dirigent)
  • Afstemningsprocedure
  • Offentlig registrering
  • Fuldmagter og Procura
  • Direktørkontrakter
  • Sekretariatslederkontrakter
  • Frivilligkontrakter

Vi afholder kurser og sparring vedrørende bestyrelsesansvar, bestyrelsesarbejde, direktør-/sekretariatslederarbejde og ledelse.

Rådgivningen fokuserer på at skabe muligheder og handlekraft under hensyn til foreningens regler, foreningsretten samt dansk rets almindelige regler, herunder personlig økonomisk hæftelse, straffeansvar, erstatningsansvar, mv.