Vores rådgivning til demokratiske virksomheder

Vores rådgivning omfatter stiftelse, drift, fusion, omdannelse og opløsning af virksomheder.

Vi fører retssager for virksomheder, bistår med udformning af kontrakter og samarbejdsaftaler.

Ekspertisen omfatter:

• Vedtægter
• Interessentskabskontrakter
• Ejeraftaler
• Forretningsorden
• Aktier og anparter
• Generalforsamlingsledelse (ordstyre / dirigent)
• Offentlig registrering
• Fuldmagter og prokura
• Direktørkontrakter

I afholder kurser og sparing vedrørende direktør-/bestyrelsesansvar, bestyrelsesarbejde, direktørarbejde og ledelse.

Rådgivningen fokuserer på at skabe muligheder og handlekraft under hensyn til virksomhedens regler, erhvervsret samt dansk rets almindelige regler, herunder personlig økonomisk hæftelse, straffeansvar, erstatningsansvar, mv.